Les actuacions amb comptat amb un pressupost de 12.945 euros

El camí que va des de la Font d’Espanya fins al bancal fondo ha estat adequat per la regidoria de Medi Ambient durant els últims mesos. En total, més de 3,5 quilòmetres de pista forestal i el camí de la serra de Vallada. 

Per a fer aptes els camins s’han executat tasques de fressat, anivellament i compactació amb un tractor de gran potència i una fresadora de piques de diamant. Pel que fa a l’anivellament, una motoanivelladora proveïda de fulles, ha fet el reperfilat del ferm i ha eliminat aquelles pedres que sobreïxen per a aconseguir una plataforma pràcticament plana. Posteriorment, s’ha anivellat el ferm dels camins i de la pista forestal, i s’han creat cavallons per a l’extracció d’aigua del camí. Finalment, s’ha compactat el terreny eliminant els espais buits per a augmentar al màxim la densitat de l’explanació i les seues propietats. 

Les actuacions amb comptat amb un pressupost de 12.945 euros procedents de la subvenció ‘Gestió Forestal Sostenible i Prevenció d’Incendis Forestals REACCIONA 2022, FASE II’, de la Diputació de València.