El contracte té un pressupost base de més de 291.000 euros i comprèn l’excavació en alguns trams de l’edifici i l’estudi arqueològic d’arquitectura

Un total de 9 empreses s’han presentat al concurs, que compta amb un pressupost base de licitació de 291.680 euros, i que s’espera que s’adjudique definitivament en les pròximes setmanes. La intervenció arqueològica prevista comprén tant l’excavació en subsol en el llunat del pati i l’interior dels edificis, com l’estudi arqueològic de l’arquitectura localitzat en dues zones concretes de la galeria S i del dormitori.

La redacció de projectes d’arquitectura per al disseny del CRAC es va adjudicar en febrer i aquests treballs previs d’arqueologia es realitzaran atesa la necessitat d’obtenir dades sobre l’edifici per a la millor redacció del projecte d’intervenció per a la construcció del centre cultural.

Escoltem a l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà: