La formació assegura que esta situació és deguda a la mala planificació de personal i no cobrir les jubilacions

Els Socialistes de Canals, asseguren estar molt preocupats per la situació caòtica en la qual està l’Ajuntament de Canals i que està perjudicant greument els veïns i veïnes.

Segons informen des de la formació amb nota de premsa, l’Ajuntament tarda diverses setmanes a emetre el certificat d’empadronament, obligant els veïns i veïnes a acudir diverses vegades a l’Ajuntament, i realitzar farragosos tràmits. En la resta de municipis és un tràmit senzill i ràpid, on el veí se’n va el mateix dia amb el document.

El retard en el lliurament del certificat d’empadronament pot fer perdre gran nombre d’ajudes, com l’Ingrés Mínim Vital o ajudes al lloguer entre altres. Asseguren també que és urgent donar solucions àgils i ràpides. A més, el temps mitjà en el qual els ciutadans són atesos a l’Ajuntament és superior a una hora. Això està provocant una gran aglomeració de persones, generant tensions entre els ciutadans, que ha obligat fins i tot la intervenció de la policia local.

Els socialistes canalins manifesten que aquesta situació ve provocada per la nefasta gestió del personal de l’Ajuntament, competència de l’Alcaldessa Mai Castells. No s’ha previst la jubilació de treballadors municipals, anunciada fa anys, la qual cosa ha provocat la paràlisi de diversos departaments i que pot estendre’s a la majoria de l’Ajuntament. Cal recordar que encara està paralitzada l’Oferta d’ocupació pública anunciada a principis de l’any 2019 que lamentablement poc solucionaria.