La sol·licitud s’ha d’emplenar de forma telemàtica i tramitar directament al centre infantil fins el proper dijous 23 de juliol

La Conselleria d’Educació ha obert el termini per sol·licitar les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització dels xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys per al curs escolar 2020-2021, matrícula que està disponible fins al proper dijous 23 de juliol, a l’igual que la subvenció per part municipal de cara a l’escolarització dels xiquets de 2 a 3 anys.

Tant aquestes ajudes autonòmiques, com les que corresponen als bons de 2 a 3 anys oferits per l’Ajuntament de Xàtiva, s’han de tramitar per part del pare, mare, tutor/a o representant legal de l’alumnat directament als centres d’Infantil autoritzats per la Conselleria, que en el cas de Xàtiva són Agates, El Corro, Betania, Trisol, Ninos i Kiddy Love.

La sol·licitud està a disposició de les famílies al web www.ceice.gva.es i una vegada emplenada haurà d’imprimir-se, signar-se manualment i entregar-se al centre o escola municipal on s’haja matriculat l’alumne o alumna. Serà necessari adjuntar fotocòpia del DNI o passaport, fotocòpia de la targeta SIP i indicar el nombre de membres de la unitat familiar. En cas de que l’alumnat sol·licitant de l’ajuda l’haja rebut en cursos anteriors, sols s’haurà d’entregar la sol·licitud.