La intervenció consisteix en l’ampliació del vial per a donar servei a les persones que passen a peu

El passat dimecres, 29 de setembre, el regidor de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Canals, Miquel Alventosa, revisava junt amb el cap de la brigada d’obres i serveis, les tasques de condicionament a la zona de pas per a vianants de l’accés Canals, la Serratella i l’Alcúdia de Crespins. 

La intervenció consisteix en l’ampliació del vial per a donar servei a les persones que passen a peu, engrandint la zona de pas amb formigó i delimitant l’espai dels vianants amb marques pintades a terra.A més a més es preveu també la millora de visibilitat, amb la instal·lació de més punt de llum.

Aquesta actuació està adreçada fonamentalment a millorar la seguretat de les/els usuaris, que són, en la seua majoria, alumnes dels centres educatius adjacents, que en fan ús per a acudir a les classes, i persones que l’utilitzen per a la pràctica d’esport.