S’ha dissenyat un procés participatiu per sectors, tant d’activitat com de distribució poblacional

Aquesta mateixa setmana s’iniciaran les sessions participatives per a la confecció del Pla Local de Gestió de Residus de Xàtiva, que contaran amb cites programades durant les properes setmanes a la Casa de Cultura de la ciutat.

Hui mateix, dimarts 4 de febrer, a partir de les 13:45 hores de la vesprada, es realitzarà una sessió participativa destinada al xicotet comerç de la ciutat, mentre que el dijous 6 a les 16:30 de la vesprada, estarà enfocada a les empreses d’activitat industrial i grans superfícies d’alimentació, principalment dels polígons industrials de la ciutat. S’ha dissenyat un procés participatiu per sectors, tant en activitat com de distribució poblacional per tal que la ciutadania, empreses i teixit associatiu de la ciutat puga expressar les seues necessitats i preocupacions, i definir el Pla de la manera més consensuada possible. 

Cal recordar que el nou Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV 2019-2022) estableix la necessitat de que les àrees urbanes, de més de 10.000 habitants, redacten els seus Plans locals de gestió de residus domèstics i assimilables, amb la finalitat d’establir les accions necessàries i d’aconseguir objectius com ara; la implantació de la recollida separada de la fracció orgànica dels residus domèstics (biorresidus); la recuperació, com a mínim del 25% del total de biorresidus produïts per a l’any 2020, i del 50% per a 2022; assolir un percentatge de recollida selectiva del 65% per a l’any 2020, i del 67% per a l’any 2022, de la totalitat de residus produïts.