Aquesta actuació suposa la connexió dels col·lectors del Barranc del Castell i de la Plaça la Bassa

L’Ajuntament de Xàtiva informa que s’han iniciat les obres d’interconnexió de col·lectors a la Plaça Espanyoleto, que suposaran una inversió de 20.000 euros de recursos propis i que està realitzant l’empresa Proena.

Aquesta actuació suposa la connexió de dos col·lectors; el del Barranc del Castell i el de la Plaça la Bassa, completant així una infraestructura que a partir d’ara es trobarà plenament operativa. Totes les aigües procedents del Castell estaran canalitzades cap a la Baixada de l’Estació i el col·lector que hi ha front a l’estació de RENFE.

El regidor d’Obres, Ignacio Reig, així ho ha declarat, com també ha volgut destacar que degut a les pluges dels passats mesos es va enfonsar el paviment a la Plaça Espanyoleto, i va deixar al descobert la necessitat de completar aquesta infraestructura de forma adequada i immediata. Reig ha assegurat que la intenció és que les obres no superen el període de dues setmanes.

Per a que l’obra siga efectiva, es col·locaran canonades d’alta capacitat per tal d’evitar que les aigües pluvials danyen la Baixada de la Plaça la Bassa, ja que és un punt conflictiu que arreplega el torrent de les aigües procedents de la part alta de la ciutat, i per on tradicionalment baixava un barranc exterior a la muralla.