Les excavacions tenen un cost de 50.000 € i compten amb la subvenció de 40.000 € de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Ahir dijous va començar la tercera campanya d’intervenció i restauració del Castell de Vallada, anomenada Fase 1 C. Les excavacions tenen un cost de 50.000 € i compten amb la subvenció per a “actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del Patrimoni Cultural de la Comunitat Valenciana” de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, que cofinança el treball amb 40.000 €. Els altres 10.000 euros seran d’aportació municipal. 

L’any 2020 es va redactar un Pla Director per preservar les restes del castell. En l’estudi es plantejava dividir els treballs d’excavació en 4 fases, però quan el 2021 es va començar amb la fase 1 es descobreix que hi havia molt més material per desenterrar que el pressupost permetia a l’equip d’arqueòlegs. D’aquesta manera és com es decideix subdividir la primera fase en dues, la 1A i la 1B. 

El novembre de 2022 s’executen les obres de la fase 1B, i de nou les restes del castell són majors que el pressupost pot sufragar, motiu pel qual la direcció del projecte es veu en la necessitat de crear una nova subfase, la fase 1C. Aquest és el punt en el qual es troben les excavacions del castell de Vallada. 

Amb la intenció de continuar amb els treballs i finalitzar la fase 1, l’equip, dirigit per l’arqueòleg Rafael Rubio Galán, se centrarà a finalitzar l’excavació de la fase 1 a l’interior del recinte, així com la cara interna del llenç intervingut l’any passat. Galán indica que “s’espera documentar adequadament una sèrie d’estructures que van aparéixer en la campanya de 2022 i que ens podrien donar valuosa informació sobre el caràcter i ús del castell en època andalusí”. 

Les troballes descobertes al castell mostren tota una història viscuda a aquestes terres durant el segle XIII com és l’inici i construcció d’un castell andalusí vinculat al Castell de Montesa i acabant amb la seua posterior inutilització el 1339, ordenada pel rei Pere el Cerimoniós. En la fase 1B, per exemple, s’han desenterrat quatre parets fines de pedra calcària que s’estima que es podrien haver usat com a graners de material agrícola o vivers per resistir l’última conquesta cristiana. 

L’Ajuntament considera que no pot entendre’s Vallada sense el seu castell, sense el Tallat del Castell i el Penyó, que formen part sentimental de la població. Això és el que ha portat a l’Ajuntament de Vallada a promoure la conservació d’aquesta fortificació.