El curs ofereix informació sobre productes de suport que propicien l’autocura de la persona dependent i la seua vida autònoma

Els Serveis Socials d’Atenció Primària Bàsica de l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins ha organitzat la primera Edició del Curs de Formació per a cuidadors no professionals de persones dependents amb col·laboració del Centre de Salut de la localitat. La formació està sent impartida per les professionals de Serveis Socials i del Centre de Salut de l’Alcúdia de Crespins i té una durada de 25 hores, teòriques i pràctiques, impartides en 10 sessions presencials. En total són 16 cuidadores i cuidadors no professionals de persones dependents del poble els que estan assistint al curs. 

Com ha explicat la regidora de Serveis Socials, Imma Penadés, els objectius fonamentals del curs són, per una banda, formar i orientar a la figura del cuidador no professional, en coneixements teòrics pràctics sobre la cura i atenció sociosanitària de persones dependents, així com capacitar els cuidadors no professionals de les estratègies i habilitats per a l’augment de la qualitat de vida d’ells i de les persones dependents. 

A més a més, el curs ofereix informació sobre productes de suport que propicien l’autocura de la persona dependent i la seua vida autònoma i, finalment, s’informa i orienta sobre els recursos sociosanitaris més adequats per a garantir l’atenció, l’assistència i la vida autònoma de les persones en situació de dependència.