Els departaments de salut estan aplicant els seus plans de contingència per a ampliar espais i doblegar llits

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha suspés tota activitat quirúrgica programada, excepte per a aquelles condicions urgents no demorables ni derivables. Aquesta és una de les mesures organitzatives adoptades per la direcció general d’Assistència Sanitària en resposta a la COVID-19. 

Segons la directora general d’Assistència Sanitària, Mariam García Layunta, en la Comunitat Valenciana, igual que en la resta d’Espanya i d’Europa, “estem notant últimament un increment important de la incidència acumulada”. En aquesta línia, ha destacat que “està pujant el nombre de casos, i això està suposant, lògicament, un augment de la pressió assistencial als nostres hospitals, tant per a ingressos hospitalaris en sala com en les unitats de crítics”. 

García Layunta ha informat que els departaments de salut, igual que van fer en la primera ona, estan aplicant els seus plans de contingència, que consisteixen, bàsicament, a “ampliar espais, doblegar llits que permeten que existisca una major capacitat assistencial en sala i en crítics”. 

“Això suposa – ha continuat García Layunta- que tenim en aquest moment una capacitat encara suficient com per a donar resposta a les demandes que estem tenint i, a més, comptem amb altres instal·lacions que no teníem en la primera ona, com són els hospitals de campanya que estan preparats o l’hospital Ernest Lluch”. 

La directora general també ha recordat que, a més, al novembre la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, “va dictar una resolució on es posava a la nostra disposició els recursos de la sanitat privada en aquesta col·laboració públic-privada”. 

Utilització de nous espais i altres mesures organitzatives 

Entre les mesures organitzatives que han d’adoptar els hospitals dins dels seus plans de contingència, Mariam García Layunta ha citat la utilització de nous espais “que estaven dedicats abans a altres usos” i “la suspensió d’aquelles activitats que no són urgents, per exemple cirurgia programada, i que poden esperar perquè en aquest moment la nostra prioritat és l’atenció dels malalts COVID i no COVID que requereixen hospitalització, però les intervencions que puguen ser ajornades les ajornarem i, evidentment, quan això acabe intentarem recuperar com més prompte millor”. 

Altres mesures organitzatives adoptades són la suspensió de proves diagnòstiques no preferents i els ingressos programats, a excepció d’aquells implicats en diagnòstic ràpid de càncer (garbellat de càncer de mama i còlon, circuits ràpids protocol·litzats, etc). 

Finalment, García Layunta ha ressaltat que “nosaltres creiem que, amb tot això, juntament amb les mesures que el govern valencià ha adoptat per a poder fer front a la pandèmia, en les quals es limiten determinades activitats i es demana sobretot la responsabilitat de la població, prompte podrem eixir d’aquesta situació, sense que la capacitat dels hospitals es veja sobrepassada, garantint l’atenció a tots els valencians i valencianes”.

Informació addicional del Departament de Salut Xàtiva – Ontinyent

Les mesures adoptades com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 han fet necessari adaptar els procediments assistencials de les consultes externes de l’hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva i del centre d’especialitats L’Españoleto (Xàtiva)

A partir de hui i fins a nova indicació, tot aquell pacient amb cita per a qualsevol especialitat , excepte per a laboratori o radiologia (RX), tant en hospital com en centre d’especialitats, NO HAURÀ D’ACUDIR A LA SEUA CITA.

Amb antelació suficient, serà el propi Servei o Especialitat, qui es pose en contacte telefònic amb vosté i valorarà la consulta presencial o telefònica convenientment.

Des del departament recorden que val mantenir actualitzat el telèfon de contacte de la SIP. Aquesta actualització es pot fer sense eixir de casa, de forma telemàtica, a través del web de la Conselleria de Sanitat o la del Departament de Salut.

http://www.san.gva.es/es/web/dgcal/formulario-de-contacto

www.xativaontinyent.san.gva.es