Esta mesura preventiva es considera pertinent davant de la incidència s la Comunitat Valenciana, amb una taxa de 1.501 casos per 100.000 habitants

La Conselleria de Sanitat ha remés als departaments de salut de la Comunitat Valenciana una instrucció de la Direcció General de Salut Pública que estableix l’obligatorietat de l’ús de mascaretes en els centres sanitaris i sociosanitaris com a mesura preventiva davant del repunt d’infecció per virus respiratoris. 

Atesa la incidència d’infeccions respiratòries a la Comunitat Valenciana que presenta una taxa de 1.501 casos per 100.000 habitants en la setmana epidemiològica 52, es considera pertinent establir l’obligatorietat de l’ús de mascaretes en centres sanitaris i sociosanitaris en les situacions següents: 

Persones simptomàtiques quan estiguen en espais compartits, professionals que atenen casos simptomàtics, persones que treballen en unitats de vigilància intensiva i unitats amb pacients vulnerables, en les urgències hospitalàries o d’atenció primària i en els llocs on es concentren pacients i familiars com sales d’espera d’atenció primària o de consultes hospitalàries. 

Així mateix, la instrucció afig que en la resta de les situacions que generalment estan destinades a la protecció de les persones amb consideració de vulnerables, les gerències dels departaments de salut, basades en els seus propis protocols i en les recomanacions dels serveis de Medicina Preventiva, podran establir l’obligatorietat de l’ús de mascareta de manera addicional, en funció de la situació epidemiològica i de les característiques estructurals i funcionals particulars dels seus centres dependents.