Aquest ens agilitza la posada en marxa de més de 25 projectes d’investigació a l’any sorgits en el departament

El Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent (DSXO) ha constituït el seu Comité d’Ètica en la Investigació (CEI) després d’haver sigut acreditat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

El CEI és un òrgan independent i imparcial respecte de qui promou un projecte d’investigació biomèdica, i inclús autònom dins de l’organigrama de l’hospital. El seu objectiu principal és garantir l’adequació dels aspectes metodològics, ètics i jurídics de les investigacions en què queden implicades persones exceptuant aquelles investigacions amb medicaments ni productes sanitaris, que ho autoritzen organismes superiors.

La constitució d’aquest comité, afavoreix l’agilitat per a autoritzar la posada en marxa de projectes d’investigació, així com una major accessibilitat dels membres del comité per a conéixer millor els equips investigadors del departament i cooperar en el seu bon desenvolupament.

Fins al moment es disposava en el departament d’una comissió d’investigació que avaluava inicialment els projectes, però sense potestat per a autoritzar els mateixos, havent de ser remesos a centres externs. Des de l’acreditació d’aquest nou CEI, per part de la Direcció General d’Investigació, l’autorització es realitza directament des d’aquest ens amb seu en l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

El CEI està compost per catorze membres i té previst realitzar com a mínim una reunió mensual. Entre els seus membres es troba personal facultatiu, farmacèutic i d’infermeria a què se suma també un professional alié a la institució sanitària o membre llec, un professional sanitari fisioterapeuta, un professional especialista en protecció de dades i un equip de professionals sanitaris més entre facultatiu, infermeria i professionals farmacèutics de l’àrea de l’atenció primària.

La presidenta del CEI del DSXO és la farmacèutica María Ángeles López-Montenegro, qui ha defés que “amb aquesta acreditació, el personal d’investigació, a més de tindre una major accessibilitat al comité aconsegueix, molt més ràpid l’inici del seu projecte”.

S’estima que anualment més de 25 projectes d’investigació siguen tractats per aquest Comité científic. Amb això es contribueix a la generació de valor científic a les institucions sanitàries i s’amplia el caràcter de promoció de la investigació que té també la institució hospitalària.