Amb la incorporació de Rotglà i Corberà, el Fons Valencià per la Solidaritat augmenta el nombre de socis a 143, 134 ajuntaments i 9 mancomunitats de la Comunitat Valenciana 

L’Ajuntament de Rotglà i Corberà ha aprovat per unanimitat del plenari municipal, l’adhesió al Fons Valencià per la Solidaritat. Rotglà i Corberà ha designat com a representants de l’ajuntament al Fons a l’alcalde, Amador Climent, i al tinent d’alcalde, Enrique Beltrán, com a titular i suplent respectivament. 

El municipi de la Costera, amb l’alta com a soci al Fons Valencià, contribuirà al desenvolupament de països del sud i en la construcció d’una societat més humana, justa, sostenible i democràtica. L’Ajuntament de Rotglà i Corberà assumeix també el compromís de dotar pressupostàriament una partida anual per a projectes de cooperació internacional mitjançant el Fons Valencià. 

Amb la incorporació de Rotglà i Corberà, el Fons Valencià per la Solidaritat augmenta el nombre de socis a 143, 134 ajuntaments i 9 mancomunitats de la Comunitat Valenciana. També s’incrementa la presència al Fons d’entitats locals de la Costera, sent membres el 79% de les localitats: Xàtiva, Canals, l’Alcúdia de Crespins, Moixent, la Llosa de Ranes, Vallada, el Genovés, la Font de la Figuera, Barxeta, Montesa, Rotglà i Corberà, Llocnou d’en Fenollet, Novetlè, Cerdà i Vallés, així com la Mancomunitat de la Costera-La Canal. 

L’alcalde de Rotglà i Corberà, Amador Climent, ha valorat l’adhesió al Fons Valencià afirmant que és la materialització del caràcter solidari del seu municipi i del compromís que aquest té amb la societat i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.