L’Ajuntament de Xàtiva ha respost públicament les preguntes més freqüents sorgides davant la pandèmia de la COVID-19

1.- Puc sol·licitar certificats d’empadronament?

Només es pot demanar presencialment el certificat d’empadronament col·lectiu per a tramitar la moratòria hipotecària. Per a qualsevol altre certificat s’ha de demanar telemàticament. Canvis de domicili i altes de padró no es poden fer fins que s’alce l’estat d’alarma. No obstant, des del passat dia 4 de maig la norma ja permet alteracions del padró per via telemàtica. L’Ajuntament treballa per adaptar els protocols. Tan prompte estiguen llestos aquestos tràmits es farà públic.

2.- Tinc una segona residència a Bixquert. Puc sol·licitud canvi de domicili per a poder desplaçar-me?

No es poden fer canvis de domicili presencials fins que no s’alce l’estat d’alarma. No obstant, des del passat dia 4 de maig la norma ja permet alteracions del padró per via telemàtica. L’Ajuntament treballa per adaptar els protocols. Tan prompte estiguen llestos aquestos tràmits es farà públic.

3.- Sol·licitud de firma digital.

Fins ara es remetia a la web AEAT per sol·licitar la firma CLAVE, que envien a casa per correu ordinari en el termini d’una setmana. També es pot realitzar el tràmit en el servei Prop que la Generalitat Valenciana té a la planta baixa de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, dimarts i dijous, de 9 a 14 hores, demanant cita prèvia al telèfon 96 228 98 36.

4.- Puc fer cremes?

Només es pot cremar en explotacions agrícoles o ramaderes. Es pot ampliar la informació a través de la pàgina web de la Conselleria de Medi Ambient. 

5.- Funciona l’ecoparc de Xàtiva aquestos dies?

El telèfon de l’ecoparc fixe de Xàtiva és el 96 227 00 36. L’ecoparc té un horari de 10 a 19 hores. No obstant això, durant l’estat d’alarma l’ecoparc fixe tan sols rep emergències domèstiques o entrades d’empreses que es troben treballant. El servei d’ecoparc mòbil es reprendrà a partir del 11 de maig.

6.- Què he de fer per a contactar amb Serveis socials?

Si té qualsevol dubte referent al departament de Serveis Socials, pot telefonar directament al 96 228 98 08.

7.- Es pot sol·licitar el document de «Fe de vida» a l’Ajuntament?

Sí, actualment és un dels tràmits presencials que es poden fer dins de l’estat d’alarma, amb horari de 9 a 14:30 hores, però en ser obligatòria la presència de l’interessat es recomana que si és persona molt major acudisca un familiar amb el DNI de l’interessat i justificant mèdic actual on s’indique que per la seua edat i ser persona de risc no pot eixir del seu domicili. També es recomana obtenir cita prèvia amb el servei cridant al 96 228 98 00.

8.- Sóc autònom o una persona amb pocs recursos i vull informar-me de les ajudes econòmiques a què puc optar. Què he de fer?

Segons el tipus d’ajudes, pots demanar informació al departament de Benestar Social (benestar.social@xativa.es) o bé al de Promoció Econòmica (promocioeconomica@ayto-xativa.es).

9 – Puc anar a registrar al PROP?

No, encara no hi ha atenció presencial de l’Oficina Prop a l´Ajuntament. Llevat dels casos excepcionals.

10- Necessite un Certificat Col·lectiu. Puc anar a sol·licitar-lo presencialment?

A causa de la situació d’estat d’alarma únicament es presta aquest servei presencialment si la persona manca de certificat digital (signatura electrònica) per a tramitar la moratòria de la hipoteca en la seua entitat bancària. És necessari el seu Document d’Identitat i el llibre de família.  


Si, en canvi, la persona interessada té el Certificat Digital, podrà sol·licitar-los a través de la seu electrònica de l’ajuntament: https://xativa.sedelectronica.es/

11-L’Autobús urbà està en funcionament?

Sí, però únicament està en funcionament la línia amb direcció a l’Hospital Lluís Alcanyís. 

12-Tinc pendent el lliurament de documentació en el registre. Puc anar a lliurar-la?
A causa de la situació d’estat d’alarma tot tràmit administratiu, així com els seus terminis, han quedat suspesos, per la qual cosa no és necessari el lliurament de cap mena de documentació en el registre ja que els terminis, en estar suspesos, no caduquen i es reprendran una vegada acabat l’estat d’alarma.

13-Puc desplaçar-me cap a la meua segona residència?

No. La mobilitat a la segona residència encara no està permesa.


14-Els pagaments dels tributs s’han paralitzat?

Així és. Els pagaments de determinats tributs locals s’ha ajornat degut a la crisi sanitària.