Aquesta mesura es posa en marxa per a tots aquells territoris que es troben o passen en la Fase 2

La Policia Nacional va a reiniciar de manera gradual i progressiva el servei de cita prèvia per a la obtenció o renovació del seu DNIe o Passaport, a través de la pàgina oficial www.citapreviadnie.es, per a tots aquells territoris que es troben en la Fase 2 del Pla de transició cap al desconfinament.

A mesura que la resta de territoris vagen entrant en aquesta Fase, s’aniran incorporant gradualment al sistema de cita prèvia per a l’obtenció o renovació dels seus documents d’identitat.

Es recorda que tots els ciutadans han d’acudir a la seua cita puntualment, proveïts de màscara, amb l’import exacte en metàl·lic de la taxa (12€ DNIe i 30€ Passaport) i de manera individual, salve per a expedicions a menors o persones que necessiten acompanyament.

A més, es recorda que la validesa de tots els Documents Nacionals d’Identitat que hagen caducat des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma passat 14 de març es prorrogarà durant un any, fins al dia 13 de març de 2021.