L’Ajuntament de Xàtiva ha informat ja a més d’un centenar de persones que s’han interessat per conèixer les ajudes a les que poder accedir

Aquest dimecres 8 d’abril s’ha iniciat el termini per poder presentar a través del servei Labora de la Generalitat Valenciana la sol·licitud d’ajudes als autònoms a nivell autonòmic, tràmit per al qual s’haurà de sol·licitar assignació de data i franja horària, i que estarà disponible fins el proper 4 de maig.

Per a tal fi, les persones interessades hauran d’accedir a la pàgina web labora.gva.es i accedir al procediment telemàtic denominat «EAUCOV 2020. Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes COVID19» i prémer sobre l’enllaç «cita prèvia per a la presentació de sol·licitud d’ajudes per a autònoms». Per a aquesta cita prèvia s’hauran d’introduir DNI i nom i cognom del treballador autònom que sol·licita les ajudes, un correu electrònic i un telèfon de contacte. El servei informarà del termini assignat per a poder presentar la sol·licitud.

Una vegada realitzada la sol·licitud i assignada una data i franja horària per a realitzar el tràmit, s’haurà de preparar la documentació. Labora recomana descarregar des de la pàgina web els impresos de Domiciliació bancària i Declaració de mínims i signar-los amb la signatura electrònica, ja que aquests hauran d’annexar-se al presentar la sol·licitud. En cas de no disposar de signatura electrònica, l’interessat haurà d’autoritzar a altra persona que dispose d’aquesta per tal de presentar la sol·licitud en el seu nom, presentant necessàriament l’imprès Annex II en el qual l’autònom autoritza a aquesta persona a presentar la sol·licitud, i que haurà de signar-se i remetre’s per ser adjuntat amb la resta de documentació.

L’última de les fases serà la de presentació. En cas de disposar de signatura electrònica, aquesta haurà de realitzar-se a la web www.labora.gva.es en el dia i franja horària assignades, accedint al procés telemàtic i adjuntant els impresos signats digitalment. Si per contra no es disposa de signatura electrònica, haurà d’accedir al tràmit la persona que actue com a representant. És important destacar que la data i hora en la qual s’haja presentat la sol·licitud és la que valdrà de criteri per a la concessió de l’ajuda.

Informació als autònoms de Xàtiva

Des del departament de Promoció Econòmica s’ha estat informant a tota la gent que ha telefonat a l’Ajuntament per a interessar-se per aquests procediments destinats als autònoms. A nivell municipal, fins al moment s’ha informat a un total de 64 persones que sol·licitaven informació sobre autònoms i empreses, així com a 37 persones que demandaven informació per al lloguer de l’habitatge.

A totes les persones interessades se’ls va informar en un primer moment de les ajudes oferides a nivell estatal, i aquesta setmana s’han realitzat cridades a tots els demandants d’informació per tal de comunicar l’inici del termini de sol·licitud d’ajudes per part de la Generalitat Valenciana.