Els resultats de la prova de nivell es publiquen després al web de l’Escola Oficial d’Idiomes de Xàtiva

D’ací a poc temps s’obrirà el termini d’admissió i matrícula a les escoles oficials d’idiomes, i ja s’estan fent tots els preparatius necessaris per a poder acollir a l’alumnat oficial i al nouvingut.

Entre aquestes preparacions s’inclou l’organització de les proves de nivell, unes proves senzilles per a l’alumnat que els permet determinar en quin curs es poden matricular en una EOI en cas de tindre coneixements de llengua previs.

Les proves estan destinades a futur alumnat que vol cursar un nivell superior a l’1A2 (nivell d’iniciació), que ja té nocions de l’idioma, però que no té cap dels títols o acreditacions fixats per la Resolució del 18 de maig de la Conselleria d’Educació per la qual s’estableix el procés d’admissió i matrícula en les EOIs.

Aquestes proves, de vegades, resulten un poc intimidatòries per al futur alumnat, ja que pensen que es tracta d’un examen, però no és així. La prova de nivell de l’Escola Oficial d’Idiomes de Xàtiva consisteix en una breu entrevista oral amb el professorat del departament corresponent, que determina quin és el nivell més adequat en què s’ha de matricular l’alumnat. Les preguntes van de bàsiques a complexes a mesura que la persona candidata demostra quins són els seus coneixements de llengua. No és una prova que es pot suspendre o aprovar, sinó que ajuda l’alumnat que es matricule en el curs més adient.

Els resultats de la prova de nivell es publiquen després al web de l’Escola Oficial d’Idiomes de Xàtiva, a fi que es puga consultar.

Les persones interessades a realitzar una prova de nivell (alemany, anglés, francés o valencià) poden inscriure’s fins al 23 de juny mitjançant un formulari habilitat en la pàgina web de l’EOI Xàtiva.

Les proves de nivell tindran lloc el 28 de juny en horari de vesprada, de manera que els candidats i les candidates, una vegada feta la prova i comunicat el seu nivell, tinguen temps de sol·licitar l’admissió i formalitzar la matrícula en els terminis establerts per la Conselleria d’Educació.

Tot l’alumnat que desitge cursar estudis a l’EOI durant el curs escolar 2022/23 ha de sol·licitar admissió mitjançant l’assistent telemàtic, proporcionat per la Conselleria d’Educació, des de les 12 h del 20 de juny fins a les 23.59 h del 4 de juliol. Aquest és un pas imprescindible per a matricular-se, ja que ací és quan se selecciona escola, idioma, curs i grup.

Totes les persones que hagen realitzat l’admissió podran comprovar el 8 de juliol en quin grup han estat admeses. Finalment, les persones admeses, hauran de formalitzar la matrícula de l’11 al 29 de juliol (presencialment), o de l’11 al 26 de juliol (telemàticament). Qualsevol persona que tinga dubtes sobre el procés es pot posar en contacte amb la secretaria del centre.