Se celebrara una sessió ordinària i posteriorment una extraordinària

El pròxim 25 de juliol a les 19 hores en primera i a les 19:15 en segona convocatòria, els socis del CD Olímpic estan convocats en el saló d’actes de la casa de cultura per a la celebració de l’Assemblea General Ordinària.

Amb tres punts a l’orde del dia:

1- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior

2- Presentació i aprovació dels comptes de la temporada 22/23

3- Precs i preguntes.

D’igual manera per al mateix dia i mateixa ubicació, però amb primera convocatòria a les 19:45 i segona a les 20 hores ha sigut convocada l’assemblea extraordinària, amb el punt de la renovació de la junta directiva per la finalització del mandat l’actual. Està obert el període de presentació de candidatures que hauran de ser presentades al correu del club secretaria.cdolimpicxativa@gmail.com fins al 23 de juliol. El cens electoral estarà exposat a la seu del club durant els 15 dies naturals abans de l’assemblea a les oficines del club en horari de 19 a 20 hores.