La Vall de Montesa, declarada corredor prioritari d’infraestructures, ha arribat al seu límit de capacitat, segons denuncien

El passat 3 de febrer de 2023, el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar la declaració d’Impacte Ambiental del projecte “Planta solar fotovoltaica Almansa I, de 100 MW, en el terme municipal d’Almansa, i les seues infraestructures d’evacuació, en els termes municipals d’Almansa, la Font de la Figuera, Moixent, Vallada i Montesa”. 

La Declaració d’Impacte Ambiental de la planta solar fotovoltaica Almansa I, i la línia de molt alta tensió admet una nova infraestructura en la Vall de Montesa, afectant, segons aquests col·lectius, greument a l’economia, l’agricultura i el medi ambient de la Comarca. Així mateix, consideren que el projecte és inviable. 

Les associacions Montesa Territori Viu i Acció Ecologista – Agró estan preparant els recursos judicials, ja que consideren que la Declaració té molts punts febles i afecta negativament a la Comarca. 

Consideren que el projecte és inviable tècnicament tant si es planteja amb torres d’alta tensió com soterrant la línia, perquè la infraestructura hauria de creuar-se 9 voltes amb el gasoducte i el transvasament soterrats, a més de creuar dues vegades baix la via del tren i travessar fins a 16 barrancs i desenes de parcel·les amb habitatges. 

La Vall de Montesa, declarada corredor prioritari d’infraestructures, ha arribat al seu límit de capacitat, segons denuncien. En aquest mateix espai, que a l’altura de Moixent és de 2 km d’ample, s’ajunten, l’autovia, amb les seues vies de servei i servituds, dues línies de ferrocarril, convencional i AVE, dues línies d’alta tensió, el gasoducte, el transvasament i la nova línia projectada. 

Per altra banda, en cas de realitzar-se el projecte amb aquesta Declaració d’Impacte Ambiental favorable, la línia es mantindria aèria en el terme de la Font de la Figuera tot i considerar-se una unitat paisatgística de valor Alt o Molt Alt en el planejament urbanístic i l’existència de nius d’Àguila Reial i Perdicera propers. 

En Montesa, la construcció d’una nova subestació, al costat de la ja existent, i dues noves línies aèries de 400 kV, suposarà una major pressió per al seu únic Paratge Municipal Protegit, del Barranc de la Fos, on el Ministeri pretén la construcció de la Presa de Montesa, amb pressupost assignat, que provocarà la inundació de centenars d’hectàrees cultivades a Vallada, a banda de convertir- se en un nou nus d’evacuació de plantes solars i eòliques que es multiplicaran a la zona per aprofitar la capacitat del nus. 

Les associacions ecologistes han demanat una reunió amb el Departament de Paisatge i el de Medi encarregat de donar viabilitat definitiva al projecte de línia de molt alta tensió. Acció Ecologista – Agró ha demanat, a més, una reunió en la Comarca amb la Subdelegada del Govern. Per altra banda, les dues associacions estan preparant els recursos administratius i davant els tribunals.