El dimecres passat es van complir 274 anys del terratrémol de 1748

El projecte ha consistit en la impressió d’una fotografia del retaule original sobre una lona, que se subjecta amb un bastidor metàl·lic. Amb això, l’ermita recupera la seua iconografia principal, alhora que es preserva la integritat i seguretat del retaule original a l’església parroquial de Montesa des de fa més de huitanta anys.

D’altra banda, i amb l’objectiu d’afegir valor a l’ermita, s’han col·locat al mur lateral del presbiteri quatre de les huit làpides de ceràmica que, procedents del cementeri, conserva l’Ajuntament com a objectes patrimonials historicoartístics. Les plaques, restaurades, s’han penjat amb un suport de fibra de vidre, a l’espera de completar el projecte intervenint en les peces restants.

Per altra banda, el dimecres passat es van complir 274 anys del terratrémol de 1748. El sisme va generar canvis a Montesa com per exemple, la pèrdua de la capitalitat com a seu de l’orde militar. També, la desaparició de cases que van caure i moltes altres que es van haver de reparar, com per exemple, la Casa de la Vila, la Casa Abadia i l’església de l’Assumpció, edificis construïts tots ells al llarg dels segles XVI i XVII.