El Pla MonFID aposta per polítiques municipals globals, sostenibles i més humanes

L’Ajuntament de Montesa ha anunciat l’aprovació del Pla Mon FID, el primer Pla Estratègic de Felicitat, Igualtat i Diversitat.

Dit Pla s’ha desenvolupat a partir del compromís i la intenció real de l’Ajuntament d’implantar una nova cultura organitzacional i polítiques que integren, a més de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, la gestió de la diversitat i la felicitat de les persones.

Segons expliquen des del consistori, l’aposta és la d’activar polítiques municipals globals, sostenibles i més humanes, sumant-se així a les consignes donades a nivell mundial.