Les bases ja estan disponibles al web municipal

L’Ajuntament de Moixent ha informat de que s’ha iniciat el procediment per a la constitució d’una borsa de treball per proveir les necessitats municipals de guia en el Jaciment de La Bastida de les Alcusses. 

Els interessats i les interessades poden consultar les bases al web de l’Ajuntament. El termini de presentació d’instàncies està obert fins el 26 de gener.