Els quatre municipis estan afectats pel traçat de la línia d’alta tensió prevista per evacuar l’energia de diversos parcs solars fotovoltaics

En la jornada d’ahir, en referència a l’activitat de línia elèctrica que es troba en tràmit d’informació pública, es va mantenir una reunió entre els Alcaldes/sses i Tècnics dels Ajuntaments de Moixent, La Font de la Figuera, Montesa i Vallada. Aquestes quatre poblacions són les afectades pel traçat de la línia d’alta tensió prevista per evacuar l’energia de diversos parcs solars fotovoltaics des d’Almansa fins a Montesa. 

Aquesta reunió, que va servir per posar en comú les diferents sol·licituds que sobre els Ajuntaments han recaigut fins el moment, va tindre com objectiu principal el poder coordinar les accions conjuntes a realitzar, accions presents i futures encaminades per donar una resposta consensuada on, per damunt de tot, reflectisquen la defensa ferma dels territoris.