El municipi forma part de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València

Des de fa uns dies, Moixent compta amb noves senyals a les diferents entrades del poble. Aquesta senyalització indica que el municipi ha entrat a formar part, sent membre, de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València. Es tracta d’una xarxa que compta amb més de 100 ajuntaments membres als que l’àrea d’Igualtat de la corporació provincial ofereix la possibilitat de compartir recursos i esforços en la lluita contra la xacra social que representa la violència de gènere. 

Una Xarxa en que l’objectiu fonamental és aconseguir una acció més eficaç en la prevenció, detecció i eliminació de qualsevol forma de violència contra les dones que es puga donar en els municipis de la província. 

Per poder accedir, s’ha certificat des de la Diputació que Moixent compleix amb tots i cadascun dels requisits exigibles per sumar-se a aquesta xarxa provincial, entre ells, tindre una regidoria i un pla d’Igualtat, disposar de recursos econòmics i professionals propis en la lluita contra la violència masclista i, estar connectats al sistema d’atenció telefònica ATENPRO.