L’ajuntament enceta el procés per crear una borsa de treball 

L’Ajuntament de Canals ha obert el procés per a la incorporació de quatre agents de Policia Local. Amb aquest procediment es crearà una borsa de treball per a cobrir les vacants existents hui dia i les que puguen anar sorgint més avant.

Els aspirants que formen part de la borsa de treball podran ser nomenats funcionaris interins com a agents de la Policia Local. 

El procés de selecció s’està portant a terme i s’han presentat al voltant de 300 aspirants. Es tracta d’un procés d’oposició que consta de la superació de les següents proves: proves d’aptitud física, exercici escrit de preguntes amb respostes alternatives, prova psicotècnica i exercici de coneixements de valencià.