Des de la Conselleria es fomentarà l’adquisició d’habitatges en les zones menys poblades de la Comunitat

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha anunciat a la Comissió Permanent del Consell Valencià de Joventud (CVJ) els nous programes d’ajudes de la Generalitat per a la compra i lloguer d’habitatges per a joves. 

Aquest anunci s’ha realitzat en la Mesa d’Habitatge Jove, un espai conjunt de treball que es va posar en marxa el mes d’octubre passat i que té per objecte d’avançar en una major coordinació, contacte i informació per a solucionar necessitats i demandes d’aquells col·lectius de joves amb menys capacitat d’accedir a un habitatge. 

Martínez Dalmau ha exposat els nous programes d’ajudes per a joves que des de la Conselleria es posaran en breu en marxa i que “suposaran un gran suport en matèria d’habitatge”. 

En aqueix sentit, ha explicat a grans trets del pròxim paquet d’ajudes en el qual s’està treballant. La primera d’elles és el programa d’ajudes a la compra d’habitatge. S’ajudarà amb fins al 20% del preu de l’habitatge a aquells joves que compren una casa en un municipi amb menys de 5.000 habitants. 

Aquest programa estarà dirigit a menors de 35 anys amb ingressos iguals o inferiors a tres vegades el IPREM, per a habitatge habitual amb un preu inferior a 100.000 euros. Es prioritzarà a grups d’especial atenció (família monoparental, famílies nombroses, víctimes de violència de gènere i del terrorisme, persones amb diversitat funcional, etc.). També es prioritzarà l’ajuda en funció del nivell d’ingressos i si el municipi és considerat en risc de despoblació. 

Fins al 50% del lloguer 

En segon lloc, Martínez Dalmau ha donat a conéixer les línies generals del programa d’ajudes al lloguer. En aqueix sentit, s’estableixen ajudes amb fins a un 50% del total del lloguer mensual a aquells joves amb ingressos insuficients.

Les ajudes seran anuals, prorrogables fins a tres anys, amb un màxim de 600 euros de lloguer per a poder sol·licitar l’ajuda (llevat que es tracte de famílies nombroses, perquè aquest import pot ascendir fins a 900 euros). Es donarà prioritat als grups d’especial atenció i joves amb baixos ingressos.