Aquesta obligatorietat es mantindrà durant tota la vigència de l’Estat d’Alarma i les seues possibles pròrrogues

Hui dimecres 20 de maig ha eixit publicat al Butlletí Oficial de l’Estat l’ordre del Ministeri de Sanitat per la qual es regula l’ús de mascaretes per part de la població. Aquesta regulació esdevé en l’obligatorietat de portar mascareta per als majors de sis anys en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.

Aquesta obligatorietat no serà exigible a persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de mascareta, a aquelles que per discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització, així com per al desenvolupament d’activitats en les quals resulte incompatible l’ús de la màscara i per causa de força major.

Aquesta obligatorietat que començarà demà, es mantindrà durant tota la vigència de l’Estat d’Alarma i les seues possibles pròrrogues.