El lloc elegit es el Saló Noble de la Casa de Cultura

El CD Olímpic de Xàtiva ha convocat per al dimecres 22 de juny, l’Assemblea General Ordinària de Socis que tindrà lloc al Salo Noble de la Casa de Cultura de Xàtiva.

La primera convocatòria serà a les 19:30h i la segona a les 19:45h.

Els punts a tractar seguint l’ordre del dia són:

En primer lloc, la Lectura i aprovació, si procedeix de l’acta de l’Assemblea General anterior. En segon lloc, la Presentació i aprovació, si procedeix, dels comptes de la temporada 2021/2022. I per últim, precs i preguntes.

No apareix a l’ordre del dia, com és costum a les assembles del CD Olímpic, la valoració esportiva de la temporada ni la presentació d’un pressupost per la temporada 22-23.

La data de convocatòria és del 4 de juny complint amb els 15 dies o més que marquen els estatuts des de la convocatòria fins a la celebració de l’Assemblea.