En primer lloc, se celebrara l’assemblea general ordinari i seguidament l’extraordinària

El pròxim 28 de juny a les 19 hores en primera i a les 19:15 en segona convocatòria, els socis del CD Olímpic estan convocats en el saló noble de la casa de cultura per a la celebració de l’Assemblea General Ordinària.

Amb tres punts a l’orde del dia:

  • Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
  • Presentació i aprovació dels comptes de la temporada 22/23
  • Precs i preguntes.

D’igual manera per al mateix dia i mateixa ubicació, però amb primera convocatòria a les 19:45 i segona a les 20 hores ha sigut convocada l’assemblea extraordinària, amb el punt de la renovació de la junta directiva per la finalització del període l’actual. Des de hui mateix s’obri el període de presentació de candidatures que hauran de ser presentades al correu del club secretaria.cdolimpicxativa@gmail.com fins 24 hores abans de la celebració de l’assemblea. El cens electoral estarà exposat a la seu del club durant els 15 dies naturals abans de l’assemblea a les oficines del club en horari de 19 a 20 hores. En el llistat apareixeran els socis amb dret de vot, perquè els interessats puguen interposar les reclamacions oportunes.