El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 13 de març

L’Ajuntament de la Llosa de Ranes informa que s’han aprovat les Bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a les associacions sense ànim de lucre de la localitat, per al desenvolupament d’activitats o programes en l’àmbit educatiu, esportiu, social i cultural. 

Les sol·licituds es presentaran pel president o persona que ostenta la representació de l’entitat sol·licitant, i la dirigiran a l’alcaldessa de la Llosa de Ranes, segons el model que figura a la documentació annexa a les Bases i es presentarà pel Registre municipal. El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 13 de març. Més informació, al web municipal.