El camp de voluntariat ‘La costa del Castell’ a Xàtiva, està dirigit a joves de 15 a 17 anys, i tindrà lloc del 4 al 17 de juliol

L’Institut Valencià de la Joventut ha començat aquest cap de semana passat la campanya d’estiu de ‘Viu la Solidaritat 2022’ amb la celebració dels dos primers camps de voluntariat juvenil a Xàtiva i Alcossebre dirigits a joves amb edats compreses entre els 15 i els 30 anys.

El camp de voluntariat ‘La costa del Castell’ a Xàtiva, està dirigit a joves de 15 a 17 anys, i tindrà lloc del 4 al 17 de juliol. Es tracta d’un camp de voluntariat mediambiental l’objectiu del qual és adequar i condicionar la Costa del Castell atenent la importància de conservació del patrimoni històric i natural del municipi de Xàtiva i, alhora, generar un impacte formatiu i educatiu a través de la conscienciació, reconstrucció i sensibilització mediambiental.

Entre les tasques principals del camp es troba la rehabilitació de camins i sendes; desbrossament; neteja de la zona; eliminació de residus i enderrocs; i senyalització i condicionament de marges de camins.

Elscamps de voluntariat juvenil són activitats juvenils en les quals un grup de joves de diferents procedències es compromet de manera voluntària i desinteressada al desenvolupament d’un projecte de treball amb contingut d’interés social en favor de la comunitat, combinat amb activitats complementàries d’animació, culturals, activitats formatives, etc., amb l’objectiu de fomentar valors de convivència, tolerància, participació, solidaritat i aprenentatge intercultural.

En els camps de voluntariat juvenil organitzats en la Comunitat Valenciana s’inclouen els serveis d’allotjament, alimentació en règim de pensió completa, formació necessària per al correcte desenvolupament del projecte tècnic i un programa d’oci educatiu amba ctivitats d’animació i de tipus cultural que es desenvoluparan durant el torn, així com assegurança d’accident i de responsabilitat civil.