El pla inclou accions diverses per a reduir les emissions en un 33% fins a 2030

Durant la Cimera Europea del Clima en la Salut que se celebra hui, l’hospital Lluís Alcanyís presenta el seu pla de reducció d’emissions de CO₂. Després d’haver obtingut el segell del Ministeri per a la Transició Ecològica que certifica el càlcul de les seues emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI), l’Hospital mostra el seu compromís i el seu pla per a reduir en 9 anys un 33% les emissions de GEI que provoca la seua activitat assistencial.

La cimera l’organitza anualment l’entitat internacional “Salut Sense Mal” (Health Care Without Harm) amb seu a Brussel·les i que compta amb el suport financer del programa LIFE de la Comissió Europea. Entre els objectius d’aquest projecte està contribuir a “crear un sector sanitari sostenible, que no danye als pacients ni al nostre planeta, que actue com a catalitzador, inspirant accions en tota la societat per a protegir la salut humana i el medi ambient”.

Des de 2018 l’Hospital Lluís Alcanyís està associat a aquesta entitat i participa en el seu programa de “Atenció sanitària climàticament intel·ligent” que aborda l’impacte del canvi climàtic en la salut pública.

El Departament de salut Xàtiva-Ontinyent és el primer de la sanitat valenciana a constituir una Comissió de Sostenibilitat i Salut Urbana que treballa des de 2019 tant en la recopilació de dades per a mesurar les seues emissions, com a aportar idees i recomanacions a les autoritats per a la seua reducció. També aquest òrgan en el qual participen representats tots els grups professionals de l’Hospital, porta avant activitats de promoció i sensibilització sobre la importància que té l’impacte mediambiental tant en l’àmbit individual com del propi centre assistencial per la seua activitat.

Maria José Mora, gestora de projectes d’I+D del DSXO explica així aquesta acció.