L’objectiu dels treballs és aconseguir una major potència de climatització, ventilació i filtratge d’aire

L’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva està ampliant i millorant la capacitat de la seua xarxa de climatització i ventilació interior a fi de comptar amb una major qualitat de l’aire en tot el centre i, en concret, en les zones on s’atenen pacients amb Covid-19.

Amb aquesta finalitat, s’han invertit 874.428 euros en la instal·lació del nou equipament de climatització i tractament d’aire. Els nous equips compten amb l’última tecnologia en climatització, filtrat i eficiència.

La millora de la qualitat de l’aire i climatització que s’està duent a terme incorpora a més recuperadors d’energia calorífica que augmenten la seua eficàcia i mantenen un alt grau d’eficiència energètica d’acord amb la política de reducció d’emissions de CO₂ que manté el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent.

La instal·lació dels nous equips permetrà renovar l’aire i mantenir-lo amb la puresa més gran possible, especialment en zones molt concretes on s’atenen pacients amb infecció respiratòria, com els servicis d’urgències i les plantes amb hospitalització de pacients Covid.

El Servei de Manteniment de l’Hospital, des de l’inici de la pandèmia, s’ha mostrat sensible amb els estudis científics que avalen, cada dia més, la teoria sobre la capacitat de transmissió del virus de la Covid-19 per aerosols. Així, durant les primeres setmanes d’abril, va procedir a tancar la recirculació de l’aire interior, generant una major aportació d’aire exterior i mantenint el mínim temps possible l’aire en els interiors.

Les noves instal·lacions vénen a adaptar-se a la legislació que requereixen actualment les noves climatitzacions d’espais sanitaris, integrant a més del filtratge i la recuperació d’energia, l’ús de filtres HEPA i la realització periòdica de mesuraments i registres tant de la velocitat de l’aire, l’ocupació d’espais, la temperatura i els nivells de CO₂.

Aquesta tecnologia en climatització que s’està instal·lant té també com a objectiu la generació de l’anomenada pressió negativa en determinades zones de l’hospital. En aquestes zones, es va a extraure i filtrar més aire del què s’introdueix aconseguint així les condicions idònies per a una zona de patologies infeccioses.

La instal·lació d’aquest equipament l’està duent a terme el Servei de Manteniment del Departament, junt amb personal tècnic d’empreses externes.

Quant al tractament de l’aire interior, el centre ha instal·lat des de l’inici de la pandèmia 28 purificadors d’aire distribuïts entre Serveis i centres amb més dificultat arquitectònica per a generar ventilació natural.

També des del passat mes d’octubre funciona un nou equipament per a dotar de major potència de climatització a aquelles plantes i serveis que patien deficiències a causa de l’antiguitat de la xarxa que no ha tingut cap renovació com l’actual des de la construcció de l’hospital.