S’han construït tres àrees diferents per albergar els pacients des de la seua arribada a l’hospital

En un temps rècord i coincident amb l’arribada dels primers casos, els professionals sanitaris i el Servei de Manteniment de l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva han treballat conjuntament per a complir amb tots els protocols establerts per Sanitat a l’hora de prestar l’assistència sanitària en condicions de màxima seguretat. Per a això, s’han construït tres àrees diferents on els pacients des de la seua arribada són albergats cadascuna d’elles amb les seues estrictes mesures de seguretat.

Com explica el Cap d’Urgències, el Dr. Carles Pérez, s’ha realitzat una “divisió de circuits assistencials” i s’ha instal·lat un codi de colors que indica amb claredat als pacients per on han de circular i per on no, també s’han habilitat sales d’espera i atenció diferenciades i els pacients són classificats des de l’inici en Pediàtrics, de patologia respiratòria i de patologia no respiratòria, amb la finalitat de poder aïllar des de la seua arribada qualsevol cas positiu de coronavirus fins que ho determine una prova confirmatòria.

Com indica Pérez, aprofitant els passadissos d’especialitats quirúrgiques d’urgències i els generals, s’han creat tres passadissos separats entre si amb accessos restringits a pacients i entre els quals els professionals sanitaris realitzen una complexa activitat de desinfecció, canvi de roba i neteja que protegeix de possibles contagis tant a professionals com a pacients.

A més de la recomanació i prohibició que els pacients d’urgències acudisquen acompanyats, els menors i persones dependents són una excepció. A aquests acompanyants el personal sanitari els ofereix equipament i productes per a l’autoprotecció durant la seua estada en urgències i s’intenta en tot moment que siga el mínim temps possible per al diagnòstic i tractament.

La dificultat principal és com articular la protecció dels professionals del circuit de no respiratoris per la dificultat de conéixer els “falsos positius” que s’estan tractant. Tot això dificulta una atenció àgil si bé ha de fer-se per evitar contagis.

També el Cap d’urgències admet que el personal d’Urgències està passant moments d’ansietat davant l’escassesa de material si bé reconeix que NO hi ha hagut cap moment de desproveïment “passem moltes estones amb l’aigua al coll”.

En este sentit des de la Direcció s’ha informat que en els últims dos dies s’ha incrementat notablement l’arribada de material procedent de la compra centralitzada de Sanitat que contribueix a pal·liar aquesta sensació. També s’està comptant amb nombroses aportacions de material com a bates d’un sol ús que estan confeccionant fàbriques de la zona de la Vall d’Albaida, després d’haver comptat amb el vistiplau dels materials, de la Unitat de Prevenció de Riscos per al seu ús si resulta necessari.

Es reconeix també que la mitjana d’urgències que s’atenen diàriament han baixat notablement en aquests dies, passant d’una mitjana de 180 a unes 50 diàries si bé la divisió de circuits i els protocols que s’apliquen i que ha de realitzar cada professional provoca que es dificulte i rellentisca molt més l’atenció que es presta als pacients.

Amb tot, la recomanació general des de l”àrea d’Urgències s’ha insistit, ha estat que la gent es quede a casa i que es preveu que aquesta situació va per a llarg termini i que faca un ús responsable dels serveis de salut. També s’ha asseverat que en tot moment, el Departament de Salut Xàtiva Ontinyent està ben preparat per a assistir a tota la nostra població, tant en nombre de professionals, la seua preparació i les infraestructures hospitalàries i d’atenció primària on cap consultori ni centre de salut ha deixat de prestar el seu servei.