La instal·lació permetrà una autoproducció del 100% de la il·luminació exterior del recinte hospitalari

Sobre les cobertes de la zona industrial de l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva s’està acabant d’instal·lar una plataforma de captadors d’energia fotovoltaica que entrarà en funcionament d’ací a poc. Aquesta instal·lació permetrà una autoproducció del 100% de la il·luminació exterior del recinte hospitalari el que significarà un cost zero d’energia. 

Al mateix temps, en aquestes mateixes cobertes s’estan canviant els captadors fototèrmics existents per nova tecnologia que permet obtenir ja, mitjançant l’energia solar i a cost zero, més de 15.000 litres d’aigua calenta d’ús hospitalari cada dia. 

Amb aquestes intervencions, l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva contínua amb la seua política d’estalvi energètic i reducció de la seua petjada de carboni en la línia de la “transició verda sanitària” en benefici de la salut de les persones mitjançant la reducció de l’impacte dels centres sanitaris sobre el medi ambient.