El col·legi del Genovés s’integra en el programa provincial per a estalviar energia

Vint-i-dos escoles públiques s’han unit a la segona edició del programa 50/50 que impulsa l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València a través de la seua estratègia Reacciona.

Este projecte té com a objectiu reduir el consum, la factura energètica i les emissions en els col·legis gràcies a la participació de tota la comunitat educativa mitjançant sessions formatives pràctiques sobre estalvi energètic i ús responsable de l’aigua. 

El programa 50/50 proposa que els ajuntaments revertisquen al centre escolar el 50% de l’estalvi econòmic que es genere en la factura energètica durant el curs 2021/22 i invertir l’altre 50% en accions d’eficiència energètica a l’escola per a aconseguir nous estalvis en anys posteriors. 

Seran els propis ajuntaments els encarregats de constituir l’equip energètic amb un/a tècnic/a municipal, que assistirà a les reunions de preparació i de seguiment, i que haurà de facilitar a l’empresa contractada la informació de l’escola. L’equip estarà format per una persona de direcció del centre escolar, una o dos del claustre, un/a responsable de consergeria o manteniment, una altra de l’equip de neteja o menjador, dos alumnes per classe dels cursos de 5é i 6é de Primària i opcionalment, dos representants de l’AMPA.

El pressupost total de la subvenció és de 90.192 euros i entre els col·legis on s’implatarà el programa està el del municipi del Genovés.