La Junta de Govern ha aprovat hui les bases reguladores que es portaran a publicar al BOP, amb un import total de 277.000 euros

La Junta de Govern Local va aprovar ahir dilluns les bases reguladores de les subvencions a clubs, entitats esportives i centres escolars per a l’exercici 2024, les quals augmenten aquest any un 16,9% fins a arribar als 277.000 euros. 

Hi haurà quatre línies d’ajudes: una per a clubs, entitats esportives i centres escolars inscrits, participants i organitzadors en la fase municipal dels XLII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (línia A); altra per a la participació de clubs i entitats en categories nacionals (línia B); una tercera per a activitat esportiva i social dels clubs i entitats esportives (línia C) i una última per participació oficial en Copa d’Espanya, campionats d’Espanya o en campionats internacionals oficials (línia D). Es destinaran 16.000 euros per a la línia A, 82.000 euros per a la línia B, 162.000 euros per a la línia C i 17.000 euros per a la línia D. 

Tots els beneficiaris hauran d’estar inscrits en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament i tindre la seu social a Xàtiva, a excepció dels centres escolars que hauran de ser de Xàtiva i constar en la guia de centres docents de la Comunitat Valenciana. Per a les línies B, C i D s’haurà de pertànyer, a més, a la Coordinadora d’Associacions Esportives de Xàtiva durant un mínim de 2 anys i integrar en la seua organització a esportistes amb llicència expedida per la federació corresponent. També s’hauran de comunicar les subvencions i ajudes concedies per altres entitats del Sector Públic. 

El següent pas, després de l’aprovació de les bases per part de la Junta de Govern, serà la seua publicació en la Base de Dades Nacional de Subvencions i en el Butlletí Oficial de la Província, moment en el qual els clubs disposaran de 10 dies per a presentar la documentació. Una vegada presentada tindrà lloc la baremació i posteriorment l’aprovació del pagament anticipat del 50% a totes aquelles subvencions ja concedides. A mesura que es vagen justificant, s’anirà abonant la resta de l’ajuda pertinent. 

Entre la documentació a presentar per les entitats es troba la sol·licitud indicant les dades de l’entitat; la còpia del CIF, domicili fiscal i compte corrent; i les autoritzacions i declaracions corresponents. Aquestes sol·licituds s’hauran de presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva.