Hi haurà 474 tribunals examinadors per a 3.542 places docents de Secundària i altres cossos

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat al DOGV la relació dels tribunals d’oposicions a Secundària i altres cossos i ja es pot consultar el llistat definitiu dels 22.912 d’aspirants admesos de les 67 especialitats. 

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport informa que la primera prova de l’oposició serà el dia 22 de maig i la segona el 29 maig.

Per tant, la fase d’oposició començarà el dissabte 22 de maig amb la celebració de la part A de la primera prova, que consisteix en el desenvolupament, per escrit, d’un tema triat per l’aspirant dels que traga a l’atzar el tribunal de manera proporcional al nombre de temes del temari de cada especialitat. 

L’examen de la part B de la primera prova tindrà lloc el dissabte 29 de maig. En aquest cas es tracta d’una prova pràctica que permetrà comprovar que es té una formació científica i un domini de les habilitats tècniques corresponents a l’especialitat a la qual s’opta. 

La resta del calendari previst continua igual. A partir del 28 de juny s’iniciarà la defensa davant dels tribunals examinadors de la programació didàctica o la guia docent presentada, que inclou també la preparació i exposició oral d’una unitat didàctica o un bloc temàtic. 

Després de la finalització de la fase d’oposició tindrà lloc la fase del concurs de mèrits. 

126 tribunals més que en 2019 

Per a garantir les distàncies de seguretat i totes les mesures d’higiene necessàries s’ha fet una clara aposta per reduir la ràtio d’aspirants per tribunal que examinaran a menys de 50 persones. Per quest motiu s’han designat fins a 474 tribunals examinadors, 126 més que a les oposicions de 2019, en què es convocaren un nombre semblant de places. 

3.542 places de lliure accés 

En la convocatòria es trauen a concurs oposició 3.542 places de lliure accés, de les quals 249 estan reservades per a aspirants amb diversitat funcional. A aquestes últimes opten 420 persones del total de 24.723 inscrits i inscrites. 

La gran majoria de places oferides, 2.771, corresponen al cos de professorat d’Ensenyament Secundari. Dins d’aquest cos es convoquen oposicions a 30 especialitats diferents, però només cinc d’aquestes concentren més de la meitat de les places (el 54,3 %). Són, per aquest ordre: Matemàtiques (424 places), Llengua Castellana i Literatura (300 places), Llengua i Literatura Valenciana (300 places), Anglés (253 places) i Geografia i Història (229 places).