El termini d’execució dels projectes seleccionats serà el comprés entre el 15 de setembre de 2023 i el 30 de juny de 2024 

La Diputació de València, a través de la seua delegació de Desenvolupament Rural i Polítiques contra la Despoblació, ha llançat la segona edició d’una línia d’ajudes per a donar suport a projectes de dinamització socioeconòmica en territoris rurals o en risc de despoblació de la província de València, impulsats per entitats sense ànim de lucre. 

Els projectes han d’abordar temàtiques com la modernització de sectors productius, la formació, conscienciació o sensibilització, activitats científiques o divulgatives, o altres projectes d’impacte positiu per al desenvolupament de municipis rurals o en risc de despoblació. 

Per a la selecció de les propostes es tindran en compte aspectes com la població dels municipis, així com el suport obtingut d’altres entitats del territori on es desenvolupa l’activitat, com a Ajuntaments o Grups d’Acció Local. 

A més, prevaldran aquelles iniciatives enfocades a col·lectius amb necessitats específiques en el món rural com és el cas de dones, joves, majors de 65 anys en llars unipersonals, persones amb diversitat funcional o en desocupació de llarga duració, entre altres. 

Les activitats proposades en el marc d’aquesta convocatòria tindran un pressupost mínim de 10.000 euros, podent aconseguir la subvenció fins al 100% del cost subvencionable amb un límit de 24.000 euros per entitat. La convocatòria s’ha dotat amb un pressupost de 250.000 euros, un 15% superior al de l’any anterior. 

El termini d’execució dels projectes seleccionats serà el comprés entre el 15 de setembre de 2023 i el 30 de juny de 2024, mentre que el de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals des del 21 de juny, data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de València.