L’Ajuntament invertirà 6.000 euros en aquestes ajudes, que es poden sol·licitar des de hui i fins el proper 30 d’agost

El Butlletí Oficial de la Província de València va publicar ahir l’acord de la Junta de Govern Local respecte a les bases per les quals es regula la convocatòria de subvencions destinades a associacions juvenils per a l’exercici 2020.

La convocatòria compta amb 6.000 euros de consignació pressupostària i respon a la concessió d’ajudes a associacions juvenils de la ciutat que realitzen activitats per fomentar l’oci educatiu en el temps lliure, cursos de formació de monitors i animadors, activitats d’estiu, programes d’informació a la joventut en relació amb hàbits i conductes saludables i formes de vida sostenible; així com afavorir activitats culturals, artístiques, musicals, teatrals o de dansa.

A més a més, les subvencions tindran per objecte potenciar els serveis d’interès per a la col·lectivitat donant suport a les entitats que treballen en l’àmbit juvenil, promocionar l’associacionisme com a dinamitzador de l’activitat juvenil, propiciar la creació de noves formes de participació i d’incidència social en l’àmbit juvenil, participar en les activitats programades per l’àrea de Joventut de l’Ajuntament i pel Consell de la Joventut de Xàtiva, i promocionar l’adaptació de les activitats d’oci educatiu a situacions d’emergència sanitària i local junt a aquelles desenvolupades durant l’estat d’alarma.

Podran sol·licitar aquesta subvenció les associacions juvenils de Xàtiva que no realitzen activitats amb finalitats lucratives, o que invertisquen els beneficis en aquelles que en són pròpies, en cas d’obtenir-los.

Les bases reguladores de la concessió d’aquestes subvencions en matèria de joventut estan publicades al web municipal (www.xativa.es), i el termini de presentació de sol·licituds comença hui divendres 31 de juliol, estenent-se fins el proper 30 d’agost.