Segons declaracions del grup municipal Xàtiva Unida, l’Alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà ha ordenat la devolució de tres subvencions per import de 46.706,38 euros. 

A través de nota de premsa, des de Xàtiva Unida asseguren que mitjançant Resolució d’Alcaldia de 24 de febrer, s’ha ordenat la devolució a favor de la Diputació de València de les subvencions del Pla provincial d’Obres i Serveis 2017 de l’obertura del vial nord de la Ciutat de l’Esport, del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles 2017, i del Pla provincial d’Obres i Serveis 2017 d’instal·lació de punts de correspondència en la zona de Bixquert, totes elles per obra no executada. 

Per la qual cosa, els veïns de Bixquert es queden sense el servei postal de correspondència. L’edificació per incloure fins a 648 bústies estava previst que se situara a 20 metres de la carretera CV-620, i a 10 metres de la reguarda de la Policia Local en el disseminat residencial. Des del grup municipal lamenten que, tot i que era una demanda de l’associació i el projecte ja estava fet, els veïns de Bixquert hauran de continuar pagant-se un apartat de correus o inscriure com a direcció legal el domicili d’algun familiar a Xàtiva.  

La reacció de l’actual equip de govern no s’ha fet esperar i hui mateix han respost a les esmentades informacions.

Pel que fa a la instal·lació de busties a la reguarda de la Policia Local en Bixquert, s’informa de que s’ha de procedir a la devolució de la subvenció atorgada donat que l’obra s’ha licitat dues vegades i no s’ha presentat cap empresa interessada en la seua execució. Per tant, davant la impossibilitat de cumplir el termini establert per a aquesta actuació, es procedeix a retornar la subvenció.

Pel que fa a l’obertura del vial nord de la Ciutat de l’esport, l’Ajuntament recorda que el vial ja està obert fa mesos, i que si ara s’ha de retornar una part de la subvenció, es deu a incompliments del calendari de certificació de les obres, que van ser executades quan la regidoría de mobilitat estaba sent gestionada per un representant d’aquesta formació política (Xàtiva Unida) quan formava part del govern de Xàtiva.