El Programa prioritari ha estat el de les prestacions econòmiques bàsiques, en el que l’Ajuntament va duplicar la inversió fins als 118.00 euros

El departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Xàtiva ha presentat un informe amb el treball desenvolupat per l’equip d’atenció primària durant els darrers mesos, i que està estructurat en les etapes de confinament, desescalada i nova normalitat -si bé aquesta última feia uns dies que havia començat a la realització de l’informe- en tots i cadascun dels programes que s’han anat duent a terme.

En total s’han atès, des del passat mes de març, 8.455 demandes per part de l’equip d’atenció primària, conjugant l’atenció telefònica amb la presencial durant les diferents etapes, destacant l’increment de nous usuaris que han entrat a formar part de la xarxa d’atenció degut a l’aparició de noves necessitats arran de la pandèmia.

D’entre tots els programes que s’han desenvolupat i seguit, el prioritari per excel·lència durant aquest període ha estat el de prestacions econòmiques, ja que l’Ajuntament ha duplicat el pressupost corresponent a la subvenció de Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEI’S) i alimentació infantil (40.893 i 14.242 euros respectivament), arribant fins a una inversió de 118.034 euros a data de 30 de juny de 2020. Pel que fa a les sol·licitud tramitades, aquestes han arribat quasi al miler, de les quals el 63,3% han estat aprovades i el 36,7% denegades per no ajustar-se als criteris del Decret o no ser el recurs idoni, sent derivats al servei adequat a la seua necessitat.

Aquest informe servirà de base per a la redacció d’un Pla de contingència preparatori d’una possible segona onada de la pandèmia per Covid-19 durant la tardor de 2020, de manera que es puguen anticipar les mesures a prendre davant aquesta previsió.

«És molt important posar en valor l’aposta que l’Ajuntament de Xàtiva, i en concret els professionals del departament de Benestar Social hem fet per oferir la millor atenció i protecció a les persones vulnerables, que han vist agreujada la seua situació per la pandèmia», ha manifestat la tinent d’alcalde i regidora de Benestar Social Xelo Angulo, qui ha incidit en que «des del primer minut s’ha treballat en aquest servei essencial en el que a més de tots els integrants de l’equip social base s’han sumat altres professionals específics i d’altres perfils en altres departaments».

Incidència als programes

Durant l’etapa de confinament es van realitzar un total de 3.855 actuacions, sent el servei d’atenció telefònica el que major nombre de tràmits va atendre (1.275 telefonades), després d’ampliar el seu horari de 9 a 19 hores. El programa de prestacions econòmiques va respondre a 607 sol·licituds (de les quals es van aprovar 468) i el programa d’igualtat va tenir un total de 456 consultes entre seguiment de casos de violència de gènere (352), atencions de recursos (52), atencions d’assessorament jurídic (31), atencions de violència de gènere per nous casos (11), atencions d’assessorament laboral (9) i 1 atenció per violència familiar.

Pel que fa a l’etapa de la desescalada -que correspon al període del 12 de maig al 21 de juny- es van realitzar 3.680 actuacions destacant de nou la central telefònica de l’Ajuntament, que va atendre 1.311 demandes. En Igualtat es van realitzar 440 consultes, mentre que el servei d’atenció jurídic i el Pla de Xoc de Lloguer van realitzar 407 atencions telefòniques (150 d’informació per a autònoms, 227 sobre lloguer i 30 atencions jurídiques) i es van atendre 386 demandes al Programa de Prestacions Econòmiques.

En l’etapa de nova normalitat, en la que tan sols s’ha pogut comptabilitat el període entre el 23 de juny i el 8 de juliol en aquest informe, es van realitzar durant aquest temps 920 actuacions, destacant de nou l’atenció telefònica (393), seguida en aquest cas de les atencions en l’Oficina Pangea (160) i del programa de prestacions econòmiques (120).

Cal destacar l’activitat, durant els darrers mesos d’alguns programes com ara el Servei d’Ajuda a Domilici i el SAD extraordinari per a majors pel Covid-19, amb 143 atencions durant el confinament i 56 durant la desescalada; i el servei d’atenció psicològica amb 198 atencions telefòniques durant el confinament i 50 durant la desescalada. D’altra banda, es va crear el Programa Respir Familiar per ajudar a persones treballadores en llocs essencials amb fills al seu càrrec, amb el qual es van atendre finalment 14 demandes durant el confinament.

A més a més també s’ha continuat treballant en altres programes com ara l’atenció de persones en situació de dependència, la renda valenciana d’inclusió, l’equip específic d’intervenció amb infància i adolescència (EEIIA), les mesures judicials, els serveis de l’Oficina Pangea, el programa d’atenció a persones sense sostre, el programa família i menor i el servei d’intèrpret per a persones sordes.

«Hem afrontat moltes situacions noves, però també hem continuat atenent la dependència, ampliant el servei d’ajuda a domicili o posant un nou servei d’ajuda psicològica i un nou programa de respir familiar; però especialment hem atès més de 1.000 expedients per ajudes d’emergència, finançades per la Generalitat i injectant també recursos propis de l’Ajuntament tant del propi departament com d’altres partides com pot ser la Fira, amb una inversió econòmica de al voltant de 300.000 euros», ha indicat Xelo Angulo.