Dinamitzar l’economia de la zona i adequar a les circumstàncies actuals els models de servei i de responsabilitat social són les principals línies d’actuació

Caixa Ontinyent ha celebrat la seua  Assemblea General ordinària, amb assistència de 33 dels 46 membres que la conformen, és a dir, el 71,74% dels seus consellers generals. 

Els resultats mostren un benefici, abans d’impostos, de 7,6 milions d’euros. Després del pagament d’impostos, als quals es destina 1,7 milions d’euros, el benefici net se situa en 5,9 milions d’euros, un 9,81% inferior al del 2018.

Entre les línies d’actuació per a 2020, es pretén impulsar l’activitat econòmica de les comarques centrals valencianes possibilitant un finançament adequat que permeta a les empreses i famílies afrontar la situació actual i quedar en la millor posició possible per a una pròxima recuperació econòmica.

Les actuals circumstàncies propicien l’increment de la utilització dels canals digitals, fonamentalment banca electrònica, App’s i atenció telemàtica. En eixe sentit, s’ha reforçat notablement l’Oficina Digital, la capacitat de les comunicacions, les aplicacions informàtiques i la seguretat de la informació i de les transaccions.

En 2019 s’ha impulsat especialment la responsabilitat social en aspectes com la transparència, la igualtat i la sostenibilitat, abordant projectes que se substanciaran en 2020 amb l’adaptació de polítiques i el desenvolupament d’actuacions específiques.