Amb aquesta quantia, la major rebuda entre els municipis beneficiaris, també es subvencionarà la millora de les instal·lacions municipals

L’Arxiu municipal de Xàtiva ha rebut una subvenció de 23.480,79 euros per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport destinada a la digitalització i la restauració de documentació històrica i la millora de les instal·lacions. Es tracta del municipi que major quantia d’ajuda ha rebut d’entre els 79 beneficiaris. 

Des de novembre de 2022, i al llarg del present any, l’arxiu municipal de Xàtiva ha realitzat diverses accions destinades a la millora de l’equipament de les instal·lacions, així com actuacions per assegurar la correcta conservació i prevenció del deteriorament del patrimoni cultural. Aquesta ajuda econòmica suposa una eina pressupostària essencial per al correcte funcionament de l’arxiu, ja que amb la quantitat rebuda, que és el doble que el passat any, es finançarà pràcticament la totalitat el servei d’arxiu municipal. 

Entre les accions dutes a terme es troben el servei de digitalització de documentació històrica del Fons Ripalda, resultat d’una adquisició feta en 1993 i que compta amb 350 unitats documentals que abasten un marc cronològic que va des de l’any 1448 fins al 1892 i que conté una valuosa informació de caràcter genealògic i del desenvolupament urbà de la ciutat durant aquest període, així com del govern municipal i de la seua administració. A més a més, també es va restaurar un llibre de l’any 1759 del frare carmelita Luis Cirilo Goterris així com padrons i rendes des de 1792 fins a 1936. 

Altres accions que es contemplen a la subvenció són l’adquisició de prestatgeries metàl·liques per a l’arxiu municipal i d’un plotter multifunció professional per a l’escaneig i impressió de documents en gran format, amb l’objectiu de proporcionar l’equipament necessari per a atendre les peticions ciutadanes i els requeriments dels tècnics municipals d’urbanisme. 

Cal destacar que també han rebut ajudes altres arxius de la Costera i la Canal que formen part del servei mancomunat d’arxiu de la Mancomunitat la Costera- Canal, del qual també forma part Xàtiva. Es tracta dels arxius de Barxeta (1.058 euros), Énguera (14.591 euros), La Font de la Figuera (1.897 euros), Moixent (17.048 euros), Montesa (795 euros) i Vallada (3.125 euros).