Aquest trasllat permetrà solucionar també la manca d’espai de l’actual Conservatori de Música Lluís Milan de Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva i la Universitat Catòlica de Valencià han arribat a un acord per a la regulació de l’ús de les instal·lacions de l’antic institut Doctor Lluís Simarro, on actualment presta servei la universitat, les quals se cediran a la Universitat Nacional d’Educació a Distància de Xàtiva (UNED) a partir de gener de 2023, tot i que les classes i activitats de la UNED Sènior es mantindran a la Casa de Cultura. 

Encara que va iniciar la seua activitat amb quatre graus, ara la Universitat Catòlica sols presta a Xàtiva el grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i per això, des de 2016, l’Ajuntament de Xàtiva ha vingut mantenint reunions periòdiques amb l’entitat per tal de potenciar de nou l’activitat universitària. En aquest sentit, s’ha acordat amb la Universitat Catòlica de València reconduir la implantació d’ensenyaments oficials de grau, recuperant en la mesura de les possibilitats els graus impartits amb anterioritat, així com la implantació d’un Màster en Formació del Professorat i altres activitats vinculades a aquest i al Grau de l’Activitat Física i de l’Esport. 

A més a més, per a millorar el servei i l’ús de la instal·lació, també s’ha plantejat i acceptat el trasllat de la UNED de Xàtiva a aquest emplaçament, cosa que permetrà crear sinergies en confluir en un mateix espai dues 

universitats, podent resultar una proposta atractiva per a la comunitat educativa i estudiantil. A més a més, aquest trasllat permetrà també solucionar la manca d’espai actual del Conservatori de Música Lluís Milan, ara en procés d’integració a la xarxa de conservatoris de la Generalitat, que passarà a ocupar les aules que actualment estan destinades a la UNED. 

D’aquesta manera, la Universitat Catòlica disposarà d’un total de 1.634 metres quadrats d’instal·lacions repartides en la totalitat de la planta baixa i de la segona planta i dos despatxos de la primera planta. Els espais comuns i l’aula d’informàtica seran d’ús compartit entre ambdues entitats. 

L’Ajuntament de Xàtiva va cedir gratuïtament en 2010 aquest edifici a la UCV durant un període de vint-i-cinc anys per tal de dur a terme la impartició d’ensenyaments oficials de grau, a canvi d’una inversió per part de l’entitat educativa per tal de condicionar les instal·lacions. 

Segons ha manifestat el regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, José Vicente Benavent, “amb aquest trasllat es crea un espai únic en el qual confluiran dues universitats, ampliant i consolidant l’ensenyament superior a la nostra ciutat el qual podrà continuar creixent en els pròxims anys”.