Aquesta obra està consignada en els pressupostos 2020 de la Generalitat amb prop d’un milió d’euros

Tal i com indiquen des de l’Ajuntament de Xàtiva, el passat divendres, la Conselleria d’Obres Públiques va albergar una reunió per a tractar el projecte de millora de la carretera CV-567, que transita entre Xàtiva, Vallés i Cerdà. Aquesta obra està consignada en els pressupostos 2020 de la Generalitat amb prop d’un milió d’euros. A l’esmentada reunió assistiren els alcaldes de Vallés i Cerdà, Javier Sisternes i José Luis Gijón, així com el regidor de Manteniment del Medi Urbà de l’Ajuntament de Xàtiva, Ricardo Martínez. 

Al projecte d’obres, que ja es troba redactat, s”han introduït algunes millores, com ara una via per a ciclistes i vianants, que transcorrerà paral·lela a la plataforma de la carretera, des de Xàtiva a Cerdà passant per Vallés. També s’estudia la necessitat de la declaració d’impacte ambiental per part de la Conselleria de Medi Ambient. 

El regidor de Medi Ambient, Ricardo Martínez, va declarar que el projecte inclou un a carril “bicipeatonal”, des de Xàtiva (segurament les pereres) passant per Vallés i fins la Cerdà, al temps que s’ aprofitaria la carretera actual de vallés, ampliant l’actual fins a 6 metres i afegint un carril “ciclopeatonal” de 3 metres, per tal de suavitzar les corbes actuals. També permetrà millorar la seguretat vial en general i connectar amb la nova via verda de Xàtiva, la ruta en bici que hui va d’Annauir a l’Olleria i Bixquert i connectar també en les rutes que des de La Granja i Canals enllacen amb la resta de la comarca fins La Font de la Figuera.

El regidor Ricardo Martínez també declarava que “es faria una redona d’enllaç en Cerdà i una connexió des del camí de La Granja fins a les Pereres, en el qual ja hi ha una plataforma quasi feta, al temps que assegurava que “esta és una via útil donat que connectaria també la pedania de Annauir amb Xàtiva i els pobles de la zona amb la zona esportiva i de comerços del polígon de la Vila a través de Vallés o Cerdà, a la vegada que també uniria la via verda prevista des de Carcaixent passant per Xàtiva fins a tots aquestos pobles”.