Els resultats de 2022 han sigut excepcionals comparats amb altres anys, amb xifres inesperades i nous rècords climatològics

El Departament de Geografia i Història de l’IES Josep de Ribera ha celebrat el IV Concurs Climograma de Xàtiva 2022 dirigit a l’alumnat de 2n de Batxillerat. L’alumne premiat en la present edició ha estat Enric Serrano Peris.

En aquest concurs l’alumnat ha de fer un climograma i un informe dels resultats dels indicadors meteorològics, especialment de temperatures i precipitacions, recollits des de l’estació meteorològica instal·lada al mateix institut durant l’any 2022. Aquesta estació meteorològica forma part de la xarxa d’estacions associades a AVAMET al llarg de tot el territori valencià.

Segons s’extrau del treball premiat, Xàtiva és una ciutat de clima mediterrani de litoral, per la qual cosa a l’atmosfera de la zona se’ns presenten unes certes condicions regulars al llarg de l’any. Tot i això, les dades captades a l’estació meteorològica de l’IES Josep de Ribera mostren que el temps s’ha comportat de manera inesperada el 2022 a conseqüència de diferents factors.

Els resultats de 2022 han sigut excepcionals comparats amb altres anys, amb xifres inesperades i nous rècords climatològics.

La temperatura mitjana anual de 2022 ha sigut de 19,4 °C, la qual se situa per damunt de la mitjana de 15 i 18 °C del clima mediterrani marítim. Aquesta temperatura presenta una pujada de 0,9 °C respecte a l’any passat i és la més alta des que l’estació començà a fer registres.

L’estiu ha sigut extremadament calorós, amb juliol i agost tenint temperatures mitjanes de quasi 30 °C (1 °C superiors a les dels darrers anys) i màximes absolutes superiors a 40 °C. A més, el 12 d’agost es va arribar a una temperatura màxima de 42,7 °C, la més alta des que hi ha registres.

A més, el mes de gener i març han sigut excepcionalment freds, ja que gener tingué una temperatura mitjana de 9,7 °C (inferior als 10 °C de mínima al clima), i les temperatures de març han sigut inferiors a les de febrer. Per contra, novembre ha estat anormalment calorós amb una temperatura mitjana de 16,7 °C, 3,7 °C superior a l’any anterior.

L’amplitud tèrmica ha sigut de 19,4 °C, superior a la que es pot esperar en el clima mediterrani de litoral.

Pel que fa a les precipitacions, aquestes han tingut anomalies molt estranyes respecte al que caldria esperar al clima mediterrani marítim. L’any 2022 ha sigut especialment humit perquè la precipitació acumulada ha sigut la més alta des que hi ha registres i la primera a superar els 800 mm màxims anuals del clima mediterrani. A més, les pluges s’han concentrat a la primavera, amb màximes als mesos de març i abril (458,8 i 144 mm, respectivament), i amb les pluges de març suposant un 48% de la pluja total de l’any.

Xàtiva ha viscut un any anormalment humit, però amb períodes llargs d’aridesa a l’estiu i a l’hivern habituals al clima mediterrani de litoral.

Els responsables principals d’aquestes irregularitats tan extremes en aquest any han sigut les nombroses DANAs. El darrer any ha estat ple de DANAs i és ben possible que aquest any ho estiga també, conseqüència, principalment, del canvi climàtic i de l’efecte hivernacle en la Terra.