El Cànon es fixa en 3.000 € anuals mínims, que podran ser millorats a l’alça i s’actualitzarà anualment per l’Índex de Preus de Consum

L’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins, trau a concurs la concessió del servei de Guarderia Municipal. El contracte té la naturalesa de contracte administratiu de serveis. Les necessitats administratives es basen a satisfer la prestació d’un servei municipal de Guarderia, es a dir, Servei Docent d’Educació Infantil de 0 mesos a 3 anys. Aquest servei consisteix en l’escolarització ordinària dels menors matriculats, d’acord amb la normativa vigent i comptant amb els programes educatius adequats als diferents nivells educatius. 

En l’actualitat, es disposa de les següents unitats educatives autoritzades operatives: Una aula de 0 a 1 any amb la capacitat de 8 alumnes. Dues aules d’1 a 2 anys amb capacitat per a 13 alumnes cadascuna i dues aules de 2 a 3 anys amb capacitat de 20 alumnes cadascuna. 

L’objectiu del concurs és que les famílies de l’Alcúdia de Crespins disposen d’un centre públic autoritzat, amb un projecte educatiu que permeta als alumnes créixer com a persones, reforçant la seua autonomia, partint de l’entorn social i cultural en el qual viuen. Promoure també la conciliació de la vida familiar i laboral de les famílies oferint places públiques en el primer cicle d’educació infantil amb un projecte d’ensenyament públic de qualitat. El Cànon es fixa en 3.000 € anuals mínims, que podran ser millorats a l’alça i s’actualitzarà anualment per l’Índex de Preus de Consum.