L’ajuntament preveu una inversió econòmica per al municipi de 600.000 euros

El Pla Endavant Alcúdia consisteix en un conjunt de mesures per a la reactivació social i econòmica del municipi després de la crisi sanitària del Covid-19 i les conseqüències econòmiques immediates. Es pretén amb els recursos disposats per la Diputació de València juntament amb els del municipi implementar una sèrie de mesures perquè ningú es quede arrere i l’economia local es ressenta el menys possible.

El Pla de Reactivació Social i Econòmica de l’Alcúdia de Crespins té com a objectius frenar les desigualtats que puga produir la crisi, generar noves oportunitats, preparar la nova realitat i finalment realitzar inversions necessàries per al municipi.

D’aquesta forma el Pla Endavant es compon de quatre àrees. En primer lloc, un augment econòmic en l’àmbit social i assistencial que al costat de les partides previstes en el pressupost municipal inicial ascendeixen a 65.000 euros i que bàsicament aniran dirigides a pal·liar els efectes del Covid-19 entre la població més vulnerable. En segon lloc, es destinaran 185.000 euros per a promoció econòmica, impuls comercial i ocupació. Es realitzarà un Pla d’Ocupació Municipal per import de 100.000 euros. Es posaran en marxa ajudes als autònoms i empreses, campanyes comercials i l’exempció de taxes a l’hostaleria i venda ambulant per un muntant total de 85.000 euros. En tercer lloc, es crearà una partida especial per a l’adquisició de material sanitari i prevenció de possibles situacions futures que al costat dels recursos existents previstos inicialment suposaran una dotació pressupostària per a contingència sanitària i seguretat pública de 50.000 euros. Finalment, en quart lloc, es preveuen inversions i obres públiques en el municipi per import de 300.000 euros.

Segons l’alcalde, Roberto Granero, “amb aquest pla es pretén generar confiança i seguretat augmentant les mesures socials i impulsant l’economia local mitjançant la concessió d’ajudes, la creació d’ocupació i la realització d’inversions. Tot això per a eixir junts i forts d’aquesta crisi.

El full de ruta d’aquest pla ha començat amb l’aprovació per unanimitat en la sessió plenària del dia 28 de maig de la modificació pressupostària que sustenta gran part del pla de reactivació i la suspensió de les taxes referents a l’ocupació de via per part de l’hostaleria i la venda ambulant. A més en els pròxims dies es procedirà a la redacció de les bases per a les ajudes a autònoms i empreses, així com, l’activació de les diferents bosses per a la confecció del Pla d’Ocupació Local.