Ja està obert trànsit l’accés inferior que dóna per concloses les obres de supressió de l’antic pas a nivell de la localitat.

En la jornada d’ahir es va procedir a l’obertura al trànsit rodat l’accés inferior que dóna per concloses les obres de supressió de l’antic pas a nivell de l’Alcúdia de Crespins.

Les obres es van iniciar en l’últim trimestre de 2017 i després de quatre fases han connectat tant per a vianants com per a vehicles les dos parts del poble que junt amb el nou accés en la prolongació de l’Avinguda 9 d’octubre, ja en ple funcionament, i les millores en la connexió amb Canals per Villa Adela els pròxims mesos finalitzarà una reivindicació de tot un poble que començà l’any 2007.

L’obra de construcció del pas inferior ha suposat un pressupost total de 1.748.583’36 euros dels quals ADIF ha aportat 1.039.129’72 euros, la Diputació de València 574.356’85 euros i finalment l’Ajuntament 135.096 ’79 euros.